RET prs. 7 e^ x mr p ptm t s rss OST SS S IO Am 2 REN S BON um p